Spoločnosť cbcd, s. r. o. sa ako "Centrum Bezpečnosti Cestnej Dopravy" zaoberá projektovou prípravou cestných stavieb, spracovaním analýz nákladov a výnosov cestných projektov, dopravným inžinierstvom, analýzou dopravnej nehodovosti a hodnotením kritických nehodových úsekov pozemných komunikácií inšpekciou na mieste.


Služby

Projektová príprava cestných stavieb

Spracovanie dokumentácií stavebného zámeru (DSZ) – časť Ekonomická správa

Spracovanie technických podmienok (TP) a technických podmienok výrobcu (TPV)

Dopravné prieskumy a merania

Spracovanie dopravno - inžinierskych podkladov

Analytická činnosť s výsledným predložením návrhov a riešení pre zlepšenie
      dopravnej situácie na cestách

Spracovanie analýz nákladov a výnosov cestných projektov

Výkon cestnej bezpečnostnej inšpekcie

Analýzy dopravnej nehodovosti s výsledným návrhom riešenia pre nehodové lokality

Posúdenie kapacity pozemných komunikácií

Spracovanie návrhov usporiadania cestnej siete

Inžinierska činnosť

Znalecké posudky v odbore Doprava cestná, v odvetviach Nehody v cestnej doprave
      a Technický stav komunikácií a dopravného zabezpečenia

Programové vybavenie spoločnosti: PTV Visum Safety, HDM – 4, AutoCAD, @RISK, PC-Crash,
      Cenkros4

Technické vybavenie spoločnosti: XL - meter, Vehicle Traffic Counter SR4Kontakt

kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti


cbcd, s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Peter Štefány
Sídlo: Námestie sv. Egídia 95 (INTES - admin. budova), 058 01 Poprad, Slovensko
IČO: 50 510 908
DIČ: 2 120 356 117
IČ DPH: SK2 120 356 117
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK0511000000002948028197
Telefón: +421 907 960 313
e-mail: cbcd@cbcd.sk

Napíšte nám